Čo je to Slovenská potravinová banka (PBS)?

Potravinová banka Slovenska (PBS) je občianske združenie, ktoré sa venuje humanitárnej pomoci. Pôsobí ako mimovládna a nepolitická organizácia, nezávislá od náboženských hnutí. PBS, ktorú riadi prezident volený valným zhromaždením, zahŕňa verejné a charitatívne organizácie pôsobiace v rámci republiky.

PBS aktívne zbiera, skladuje a distribuuje potraviny prostredníctvom humanitárnych a charitatívnych organizácií, ktoré poskytujú potravinovú pomoc tým, ktorí to potrebujú, a to všetko bezplatne.

Organizácia so sídlom v Košiciach buduje tri distribučné sklady po celom Slovensku a plánuje rozšíriť svoje pôsobenie o zriadenie skladov v kritických regiónoch krajiny.

Činnosť Potravinovej banky je založená na darcovstve a distribúcii potravinových produktov, opierajúc sa o dobrovoľnú pomoc a dary.

Od prebytkov potravín k plytvaniu potravinami na Slovensku

Prebytočné potraviny sa nemusia nevyhnutne stať odpadom, ak sa dajú využiť včas. To je kľúčové pre minimalizáciu odpadu a presmerovanie prebytočných potravín na charitatívne účely.

Okrem priameho darovania nadbytočných potravín charitatívnym organizáciám možno využiť známy model potravinovej banky. Primárny koncept zahŕňa zber prebytočných potravín a ich distribúciu prostredníctvom charitatívnych organizácií.

Náklady spojené s distribúciou nadbytočných potravín znáša potravinová banka. Naša organizácia je vždy pripravená riešiť vaše otázky a preskúmať potenciálnu spoluprácu. Neváhajte nás kontaktovať osobne, e-mailom alebo písomne. Tešíme sa na vašu budúcu návštevu a možnosti spolupráce.

Podporujte udržateľný manažment potravín

Slovenská potravinová banka podporuje udržateľné hospodárenie s potravinami tým, že podporuje nielen rozdeľovanie prebytkov, ale aj vzdelávanie verejnosti v oblasti spotreby potravín. Uvedomujeme si, že spolupráca s podnikmi, farmármi a maloobchodníkmi pomáha predchádzať nadmerným zásobám a podporuje postupy šetrné k životnému prostrediu.

Naše úsilie je zamerané na vytváranie partnerstiev, aby sme spolu s tými, ktorí vyrábajú a predávajú produkty, dosiahli efektívnejšie využívanie zdrojov. Pozývame podniky a organizácie, aby spolupracovali v oblasti udržateľného riadenia potravín a znižovania dopadov na životné prostredie.

Pripojte sa k hnutiu proti plytvaniu potravinami

Pozývame všetkých, aby sa zapojili do nášho hnutia proti plytvaniu potravinami. Vaše úsilie môže zahŕňať oddelený zber potravín, podporu charitatívnych vecí a šírenie informácií o našich iniciatívach. Spoluprácou môžeme výrazne znížiť množstvo jedla, ktoré sa míňa, a podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú.

Nezostaňte pozadu – pridajte sa k nám v boji za udržateľné a zodpovedné hospodárenie s potravinami. Kontaktujte nás pre viac informácií o tom, ako môžete prispieť k tejto dôležitej veci.

KONTAKT:

Potravinová banka Slovenska
Pribinova 8,
811 09 Bratislava

web: pbs.sk