Čo je Potravinová banka Slovenska (PBS)?

Potravinová banka Slovenska je občianske združenie s humanitárnym zameraním. Je nevládne, apolitické a nie je viazané na žiadne náboženské hnutie. Riadi ju predsedníctvo volené valným zhromaždením, v ktorom sú reprezentované organizácie sociálneho a charitatívneho zamerania pôsobiace na území republiky.

Zhromažďuje zadarmo potraviny, skladuje a prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi.

PBS má sídlo v Košiciach a buduje tri distribučné sklady na území Slovenska a v blízkej budúcnosti chce vybudovať sklady vo všetkých kritických regiónoch Slovenska.

Činnosť potravinovej banky spočíva v darovaní a rozdeľovaní a jej práca sa opiera o dobrovoľnú bezplatnú pomoc a darcovstvo.


Kontaktujte nás, osobne, elektronicky alebo písomne, radi zodpovieme Vaše otázky. Tešíme sa na Vašu budúcu návštevu a našu vzájomnú možnú spoluprácu.

Prebytočné potraviny a odpady z potravín v Slovenskej republike

Prebytočné potraviny sa nestanú odpadom, pokiaľ sa nájde možnosť ich spotrebovať. A to v relatívne krátkom čase. Okrem toho, že sa tým dosiahne minimalizácia odpadu, významným prínosom je poskytnutie prebytočných potravín na dobročinné účely.

Okrem priameho poskytovania prebytočných potravín na charitatívne účely je možné využiť schému známu vo svete ako potravinová banka. Princípom činnosti potravinovej banky je odber prebytočných potravín a ich distribúcia dobročinným organizáciám.

Náklady na distribúciu prebytočných potravín znáša potravinová banka.

KONTAKT:

Potravinová banka Slovenska
Pribinova 8,
811 09 Bratislava

web: pbs.sk