Práva darcov

Sponzoring dobrovoľníctva je oveľa ťažšie realizovateľný ako sponzorovanie tretieho sektoru. Vyplýva to z toho, že sponzoring súkromných firiem je u nás ešte málo rozvinutý aj vzhľadom na ekonomickú nestabilitu týchto subjektov.

Prevažná časť sponzorských darov ide na veľké kultúrne a športové akcie, pri ktorých je zabezpečená dostatočná medializácia. Dobrovoľníctvo je chápané ako činnosť, ktorá nevyžaduje náklady na realizáciu.

Z iniciatívy nadácii a zástupcov komerčných firiem vzniklo 16. októbra 2000 Fórum darcov ako záujmové združenie právnických osôb, ktoré sa snaží zmapovať finančné zdroje a motivovať darcov k sponzorovaniu neziskových organizácii.

Na základe dlhodobých skúseností s prácou s neziskovými mimovládnymi organizáciami a organizáciami angažujúcimi sa v darcovstve formulovala Nadácia pre občiansku spoločnosť (NOS) /od roku 2001 nadácia PONTIS/ Listinu práv darcu.

Pri príprave základnej filozofie a konceptu sa NOS obrátila na podobné modely v okolitých krajinách v Európe i zámorí. Na základe domáceho prostredia pripravila koncepciu, ktorú poskytla na komentáre medzinárodným sponzorom, predovšetkým Agentúre USA pre medzinárodný rozvoj (USAID), Podnikateľskému poradnému výboru NOS, ako aj Fóru donorov na Slovensku.

Aj sponzor hľadá spoľahlivého a dôveryhodného partnera. V prvom rade ho zaujíma, ako budú jeho finančné prostriedky použité, dôležitou informáciou je preňho doterajšia činnosť mimovládnej organizácie.

Sponzor by mal vedieť o základnej stratégii projektu a prípadných zmenách počas jeho realizácie. Takisto je vhodné aktívne ho do práce mimovládnej organizácie zapojiť.Listina práv darcu


S cieľom, aby sa dobročinné konanie darcov odzrkadlilo v dôvere verejnosti a darcovia či perspektívni darcovia môžu dôverovať organizáciam, vyhlasujeme, že všetci darcovia majú nasledovné práva:Profesionálny prístup
Podávanie správ
Uznanie


KONTAKT:

Potravinová banka Slovenska
Pribinova 8,
811 09 Bratislava

web: pbs.sk