Charta Európskych Potravinových Bánk

Funkcia potravinových bánk spočíva v darovaní a rozdeľovaní. Vyznačuje sa týmito štyrmi základnými princípmi.Zásobovanie


Jedným z cieľov potravinovej banky je boj proti plytvaniu.

„Zásobovanie“ je činnosť, pri ktorej sa za prísneho dodržiavania hygienických zásad zhromažďujú:Distribúcia


Potravinové banky sú združenia, ktoré slúžia iným združeniam bojujúcim proti hladu.

Banky sami nezabezpečujú distribúciu potravín osobám v núdzi. Robia to zásadne prostredníctvom siete miestnych združení, skupín alebo spoločenstiev, ktoré sú v styku s chudobnými a potrebnými ľuďmi.

Medzi každým združením alebo skupinou, ktorá bude potraviny rozdávať sa a potravinovou bankou sa uzavrie dohoda o zásobovaní zdarma. Obe strany pritom berú na vedomie, že potravinová banka nedisponuje všetkými potrebnými potravinami.

Združenia alebo skupiny odovzdávajú potravinovú pomoc nasledujúcim spôsobom:Činnosť


Potravinové banky odmietajú diktát peňazí – ich činnosť spočíva v ochote prejaviť aktívnu solidaritu a zodpovednosť. Sú závislé na vôli darcov a tým vydávajú svedectvo o nezištnej pomoci.

Z tohto pohľadu je ich činnosť zaistená:Organizácia


Potravinové banky existujú a fungujú vďaka dobrovoľníkom a cirkevným, charitatívnym, humanitárnym a sociálnym organizáciam.

Tým vydávajú svedectvo, že ľudia najrôznejšieho zamerania sa môžu spojiť v službe pre druhých.
KONTAKT:

Potravinová banka Slovenska
Pribinova 8,
811 09 Bratislava

web: pbs.sk