Úvod

Každý má právo na životnú úroveň, ktorá by
zaistila jeho zdravie a blahobyt, aj zdravie a blahobyt
jeho rodiny, vrátane potravy, ošatenia, bývania, lekárskej
starostlivosti a nevyhnutných sociálnych služieb.
(Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd, článok 25, odst. 1)
KONTAKT:

Potravinová banka Slovenska
Bočná 2
040 01 Košice

IČO:30 797 896
tel.:051 / 457 25 49
e-mail:urdzik@centrum.sk
web:www.pbs.sk